sekretariat@gimzak.eu
tel. 048 67 266 7127

Temat projektu: Czy znamy swoich sąsiadów?

Opiekun grupy projektowej: Edyta Kuczyńska

Skład grupy projektowej: Seweryn Majer, Katarzyna Bednarczyk, Ewelina Brzostowicz, Gabriela Cieślik, Cezary Gray, Piotr Langner, Hubert Masłoń, Sebastian Myk, Michał Pawłowski, Klaudia Rej, Paulina Talewska, Marta Zabel, Piotr Oldenburg.

Termin realizacji: październik 2014 - kwiecień 2015

Forma prezentacji: prezentacja multimedialna

Termin prezentacji: kwiecień 2015

Odbiorcy: społeczność szkolna

Opis: Uczniowie mieli za zadanie zdobyć jak najwięcej informacji dotyczących sąsiadów Polski. Uczniowie z grupy projektowej pokazali zarówno właściwości geofizyczne naszych sąsiadów, jak i wiele ciekawostek związanych z tradycją, kuchnią i kulturą danego państwa. Efekt swojej pracy udokumentowali tworząc prezentację multimedialną.

Temat: Co zmieniło nasze wstąpienie do Unii Europejskiej

Projekt realizowała grupa projektowa w składzie:

 1. Daria Kołodziej
 2. Joanna Szczepańska
 3. Wioletta Gappa
 4. Dawid Gniot
 5. Paweł Rosenthal
 6. Patryk Nieborak
 7. Patryk Gniazdowski
 8. Wojciech Heiman

Opiekunem grupy była p. Bożena Zawadzka.

Uczniowie przedstawili młodszym kolegom z klas I drogę do członkostwa Polski w UE oraz korzyści jakie z tego członkostwa wynikają.

Skupili uwagę na tworzeniu i podziale środków budżetu UE na poszczególne państwa członkowskie z wyszczególnieniem Polski. Następnie analizowali środki uzyskiwane i realizowane w Wielkopolsce, na Złotowszczyźnie, Gminie Zakrzewo. Udokumentowali wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje oraz projekty współfinansowane przez UE.

Zaakcentowali w postaci zdjęć, tablicy informacyjnej oraz raportu gminy Zakrzewo, to, co w ostatnich latach zostało wykonane z pomocą środków unijnych. Wspólnie wyciągnęli wnioski, co do namacalnych korzyści wynikających z tego członkostwa.

Nasz region wzbogacił się o nowe inwestycje w postaci:

 • hali widowiskowo – sportowej,
 • kilku odcinków dróg lokalnych i krajowych,
 • sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią,
 • kilku placów zabaw,
 • kilku odcinków chodników i kilku parkingów,
 • nowego oznakowania ulic,
 • modernizacji wielu budynków użyteczności publicznej w tym szkół, sal wiejskich.

Nasza szkoła zyskała pracownię komputerową, tablice interaktywne, sprzęt sportowy, mogliśmy uczestniczyć w projektach edukacyjnych finansowanych przez UE.

My sami dzięki temu, że mieszkamy , uczymy się w zasięgu UE mamy nieograniczone możliwości, aby w tej Unii się rozwijać, pracować , decydować o naszej przyszłości z zachowaniem własnych wartości.

Pedagog szkolny

Poniedziałek: 0730-1030
Wtorek: 1100-1300
Środa: 730-0930
Czwartek: 1100-1330
Piątek: 1200-1230

pedagog@gimzak.eu
tel. 67 2667127 w. 22

Rozkład autobusów

Plany lekcji

Organizacja roku

Podręczniki

DMC Firewall is a Joomla Security extension!