sekretariat@gimzak.eu
tel. 048 67 266 7127

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, gwarantujące kształcenie na najwyższym poziomie. Zespół nauczający świadomy wymagań, jakie stawia przed pedagogami współczesna edukacja za kwestie priorytetowe uznaje konieczność ciągłej aktywności w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności oraz budowanie właściwych relacji nauczyciel - uczeń, opartych na zasadach podmiotowości i wzajemnego szacunku.Celem nadrzędnym w pracy wychowawczej jest kształtowanie u wychowanków postaw powszechnie akceptowanych w społeczeństwie oraz dostarczanie wzorców pozytywnych zachowań.

Szczególnym wydarzeniem w życiu gimnazjum jest "Święto Szkoły", związane z dniem 12 maja 2003 roku, kiedy to placówka oficjalnie przyjęła imię Zjednoczonej Europy i otrzymała sztandar. W ramach przyjętego patronatu gimnazjum nacisk kładzie na uświadamianie wychowankom istoty Europy jako obszaru jednoczącego społeczeństwa różnych narodowości i kultur, zwraca uwagę na konieczność tolerancji wobec odmienności, która nie musi być przyczyną podziałów, ale zachętą do poznawania innych i harmonijnego współdziałania w myśl powszechnej jedności.

Poprzez okolicznościowe uroczystości, spotkania z wybitnymi osobistościami kultury i nauki, spektakle, tematy realizowane w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, na których wychowankowie poznają wybitnch Europejczyków i Polaków, szkoła kształtuje w uczniach poczucie przynależności do "Małej Ojczyzny" - Polski i "Dużej Ojczyzny" - Europy.

Pedagog szkolny

Poniedziałek: 0730-1030
Wtorek: 1100-1300
Środa: 730-0930
Czwartek: 1100-1330
Piątek: 1200-1230

pedagog@gimzak.eu
tel. 67 2667127 w. 22

Rozkład autobusów

Plany lekcji

Organizacja roku

Podręczniki

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd