sekretariat@gimzak.eu
tel. 048 67 266 7127

W harmonogram uroczystości szkolnych na stałe wpisały się już obchody Dnia Edukacji Narodowej, pasowania na gimnazjalistę, Święta Niepodległości połączonego z Konkursem Pieśni Patriotycznej,Wigilii szkolnej, Konstytucji 3 Maja, Dnia Sportu, pożegnania uczniów klas trzecich. Szkoła otwarta jest na inicjatywy wspierające wszechstronny rozwój edukacyjny i wychowawczy młodzieży. Ściśle współpracuje z organem prowadzącym, Radą Rodziców oraz lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi: Domem Polskim, zespołami - Rodlanie, Krajniacy.

Gimnazjum ze względu na edukacyjną wartość dodaną (EWD) plasuje się na pierwszym miejscu w powiecie!

Edukacyjna wartość dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego. Wynik uzyskany przez ucznia na sprawdzianie   przyjmuje się jako ogólną miarę potencjału edukacyjnego ucznia. Miara jest używana jako prognostyka wyniku egzaminu gimnazjalnego. Wartość dodana dla ucznia jest różnicą pomiędzy oczekiwanym a rzeczywistym wynikiem gimnazjalnym. Wartość dodana dla szkoły jest średnią wartością EWD dla wszystkich uczniów szkoły. Źródło: Wikipedia - wskaźniki dla Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zakrzewie wg Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu dla okresu:

2007 - 2009 oraz 2006 - 2008

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 181.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 181.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 215.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 215.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Więcej informacji na stronach CKE w Poznaniu pod adresem http://www.oke.poznan.pl/cms,1011,wyniki_i_analizy.htm

Pedagog szkolny

Poniedziałek: 0730-1030
Wtorek: 1100-1300
Środa: 730-0930
Czwartek: 1100-1330
Piątek: 1200-1230

pedagog@gimzak.eu
tel. 67 2667127 w. 22

Rozkład autobusów

Plany lekcji

Organizacja roku

Podręczniki

DMC Firewall is a Joomla Security extension!